Kies afgebroken

  U wordt altijd eerst door ons teruggebeld.

   U wordt spoedig door ons teruggebeld.

   Openingstijden

   • Maandag 08:00 - 20:00 uur
   • Dinsdag 08:00 - 17:00 uur
   • Woensdag 08:00 - 17:00 uur
   • Donderdag 08:00 - 17:00 uur
   • Vrijdag 08:00 - 17:00 uur
   Peter Dros profielfoto

   U kunt met uw gezin bij ons terecht voor reguliere tandheelkunde en implantologie.

   quote

   Kies afgebroken

   Is er bij jou een kies afgebroken en wil je direct professioneel advies van vakkundige tandarts? Dan is een bezoek aan een tandartspraktijk noodzakelijk. Tijdig advies en behandeling is van belang voor het behoud van een gezond gebit. Bij jouw afgebroken kies zijn de ervaren tandartsen verbonden aan de praktijk Mondzorg Maasdriel je graag van dienst om je hierbij te helpen. Samen dragen we zorg voor een gezond en mooi gebit.

   Oorzaken van afgebroken kiezen

   Een kies bestaat grotendeels uit tandbeen en glazuur. Wanneer sprake is van aangetast tandmateriaal door onder andere tanderosie of tandbederf (cariës/gaatjes) dan kan na verloop van tijd tandbeen of glazuur afbreken. Heeft een kies een grote vulling dan wordt deze zwakker. Bij zwaar gerestaureerde kiezen resteren enkel nog de knobbels van de kiezen. Wanneer de knobbels zijn ondermijnd door een vulling bestaat een vergroot risico op breuk van de restauratie of van de kies. Ook kan door een ongeval een kies gedeeltelijk afbreken.

   Kies afgebroken door tanderosie

   Tanderosie is slijtage van het tandglazuur. De slijtage wordt veroorzaakt door zuren uit eten en drinken of uit de maag dat het tandglazuur aantast. Door tanderosie kunnen kiezen gevoelig worden voor warm en koud en ook van vorm en kleur veranderen. Kiezen slijten, worden dunner of doorschijnender omdat het glazuur verdwijnt en stukjes van de tand afbrokkelen. De tandarts bekijkt de mogelijkheden voor restauratie van de kies.

   Afgebrokkelde kies door cariës

   Is een kies aangetast door tandbederf (cariës) dan kan deze geheel of gedeeltelijk afbreken. De tandarts bekijkt welke behandeling mogelijk is om de kies te restaureren. Wanneer een klein gedeelte van een tand is afgebroken is veelal restauratie door een vulling mogelijk. De vulling zal in de kleur van de tand worden aangebracht waardoor de restauratie vrijwel niet zichtbaar is.

   Grotendeels afgebroken kies

   Is een kies grotendeels afgebroken dan bestaat de kans dat het leggen van een vulling niet meer mogelijk is. In dit geval resteert te weinig tandbeen waardoor de tand is verzwakt. De tandarts bekijkt samen met jou of een restauratie in de vorm van een kroon mogelijk is. Een kroon is een duurzame tandheelkundige voorziening en wordt gezien als een beschermkap. De kies wordt gedeeltelijk opgebouwd met restauratiemateriaal en vormt de basis ofwel het fundament voor de kroon waarop de kroon wordt aangebracht.

   Is de afgebroken kies nog te behouden?

   Is een kies dermate afgebroken en is restaureren niet meer mogelijk? In dit geval is het verwijderen van de kies onontkoombaar geworden. Er zijn meerdere behandelmogelijkheden denkbaar om een kies te vervangen. Mogelijk is het plaatsen van een implantaat (kunstwortel) in het kaakbot een mogelijkheid. Hierop wordt een kroon aangebracht welke de open ruimte opvult. Is dit niet mogelijk of niet wat je wilt dan kan de tandarts kijken of een brugconstructie mogelijk is. De naastgelegen tanden dienen als pijler om de brugconstructie te dragen. Deze worden voorzien van een kroon en vormen tezamen met het kunstelement de brugconstructie. Lees meer over het gebit.

   Wil je advies en eventueel behandeling?

   Je kunt je hieronder eenvoudig aanmelden als nieuwe cliënt. Uiteraard kun je je ook via een papieren inschrijfformulier via onze praktijk aanmelden. Na aanmelding nemen wij zo snel mogelijk contact met je op om een eerste afspraak te maken voor een intake. Mondzorg Maasdriel heet je van harte welkom.


   Openingstijden

   • Maandag 08:00 - 20:00 uur
   • Dinsdag 08:00 - 17:00 uur
   • Woensdag 08:00 - 17:00 uur
   • Donderdag 08:00 - 17:00 uur
   • Vrijdag 08:00 - 17:00 uur
   • KNMT
   • Aqua D en S
   • BIG geregistreed
   • ISO 9001
   • KRT
   • Infomedics